(Please have a look around)

Current

Copyright 2016

Built with Indexhibit
non-another from Cicilia on Vimeo.

NON-ANOTHER

Cicilia Östholm (SE) & Ida-Elisabeth Larsen (DK)


NON-ANOTHER (preliminary title)
Is there a space in society where The Other is allowed to be non-productive?
Non-Another is a work that challenges notions of habitual othering, of the woman, of the foreign, across species. Habitual, temporal, and spatial othering occurring in westernized timing is normative and idealised (Faabian).
The Flaneur has historically been the white, western, male subject who has been allowed to aimlessly and intuitively walk about and observe the world. While the social Other, the woman, non-binary, person of colour, is expected to keep useful and busy.
The role of the Other has been one of the host (Malabou, Irigaray, Levinas) and of providing space for the One (the male, the one who needs care, etc).

This work will be about diffraction between two hosts, equally practising the movements of the Flaneur. The performance and installation will focus on the practice of imprinting in oneself instead of a particular output. At the same time, doing this together, we’ll try to provide a place of respite for the other, given that they meet us with the same care.

With a diffractive reading (Barad) of spaces and dimensions, their overlapping becomes clear, creating an interruption or void in the rhythm. Drawing from Xenofeminism, hydro feminism (Neimanis), intra-agential reality (Barad) and intentionality affecting quantum-physical outcomes of the famous two-slit experiment (Bohr, Barad). In this created space, the void and the interrupt, the hosting of the Other is possible – the other as a space, a place, the non-human, or the weary. This can be a space where the Other is allowed to be non-productive, to fantasize and to be the Flaneur.

Through the media of text, performance and installation choreographers, Cicilia Östholm (SE) and Ida-Elisabeth Larsen (DK) will explore this diffractive reading of space and dimensionality together, for how to read diffractions in spatiality and how it may provide a space for the Other.

Non-Another is realised as a text work, installation and performance - as part of Festival Moment in Åland, and the NORDic Islands Action in Nature 2018.

Text from leaflet in Swedish

Studio Moment, Mariehamn, Finland

8 - 10 Augusti 2018
Non-Another är ett arbete som utmanar andrafiering (othering), av kvinnor, av främlingar, av andra arter…

Det Egnas roll har varit flanörens som haft lov att planlöst och intuitivt gå runt och observera världen har historiskt varit den vita, västerländska, mannen. Den Andra (the social Other) – Värden – kvinnan, den icke-binära, den rasifierade – förväntas spendera sin tid nyttigt och hålla sig upptagen (Malabou, Irigaray, Levinas) och ge utrymme, bereda plats, för den som har rollen Det Egna (mannen, den som behöver vård osv.).

Hur kan vi skapa en möjlig plats där Den Andra får vara icke-produktiv, får fantisera och vara Flanör. Kan vi skapa varandra detta utrymme genom att vi båda praktiserar Värdens rörelser tillsammans, samtidigt? Kan vi genom detta skapa en plats för respit för Den Andra, under förutsättning att de möter oss med samma omsorg?


Denna utställning inspireras vi av Nina Powers text Towards a Feminism of the Void som översatts till svenska av Johannes Björk i konsttidningen Paletten (april 2018), och hur den kommenterats av Imri Sandström, Eva la Cour, Paula Urbano, Johanna Gustavsson, Rebecka Katz Thor, Viola Bao, Moa Franzén och Stina Nyberg. Genom handskrivna citat från dessa texter, video- och ljud installationer, samt ett performance som sker varje timme på halvtimmen under galleriets öppettider undersöker vi hur och om vi kan agera Värd för varandra och skapa ett tomrum vi simultant öppnar.

Genom text-, performance- och installation undersöker Cicilia Östholm (SE) och Ida-Elisabeth Larsen (DK) diffraktiv läsning av rymd och dimension tillsammans, och hur det kan ge utrymme för Den Andra.

Utställningens installation inkluderade textobjekt, ljud och video samt ett performance som livestreamades av Nordens institut På Åland

NON-ANOTHER är del av Konstfestival Moment och NORDIC Islands Action in Nature 2018.

Om konstnärerna

Ida-Elisabeth Larsen er en dansk koreograf bosat i Helsinki og København. Hun blev uddannet fra SEAD i 2007 og fortsatte med at supplere sin uddannelse med en BA i filosofi fra Roskilde Universitet. I 2016 blev hun optaget på MA-programmet ‘Ecology and Contemporary Performance’ ved TeaK-University of the Arts Helsinki.

Kernen i hendes kunstneriske praksis ligger hun dels i kunstnerkollektivet RISK og dels i duoen two-women-machine-show. Ida-Elisabeth S. Larsen arbejder også som dramaturg i forskellige kunstneriske konstellationer bla. den internationale performance-festival WORKS AT WORK (2014-2016) som hun organiserede sammen med den danske kurator Cecilie Ullerup Schmidt.

I 2013 og 2014 modtog duoen two-women-machine-show Danmarks Kunstfonds årlige pris for værkerne 'Mass Hysteria' og senere 'My Body is a Gun of Gunpowder'. Ida-Elisabeth S. Larsen rejser jævnligt med sceneproduktioner og deltager internationalt i forskellige kunstner-residencies og udvekslingsforløb. Hun er medlem af Dansehallernes Research Lab Komité i København og den Para-Nordiske Institution.

www.idaelisabethschultzlarsen.com

Cicilia Östholm undersöker performativitet, bias och jämställdhet genom visuell och performativ konst. I diffraktioner mellan ekonomisk teori, filosofi och sociologi söker hon möjligheter till systemisk förändring och att motverka andro- och antropocentriska hegemonier.

Non-Another är ett av flera projekt knutna till hennes research på residenset The Arctic Circle 2017 på Svalbard och i Norra Ishavet. Här ifrågasätts vanemässig andro- och anthroprocentrisk andrafiering genom en spekulativ praktik med galleriet som testplats ihop med Ida-Elisabeth Larsen.

Hon har en MFA i Contemporary Art Practice – Public Sphere Pathway från Royal College of Art, London, och en BA i Samtida Dans från Stockholms Konsthögskola – DOCH, Stockholm. Cicilias verk har visats på FACT Liverpool, ArtLicks, Dyson Gallery och Garden House Gallery i London (UK) Studio 44, Weld, MDT och Skogen (SE), Kino Kultura (MK), Cité International des Arts (FR), och i samarbete med RAGE Collective och Newspeak House (UK).

www.cicilia.works